Przepisy - kredyt-hipoteczny

Kredyt hipoteczny

pozyczki-kredyty.org


kredyt hipoteczny jest to kredyt bankowy, którego gwarancją jest hipoteka, udzielana zazwyczaj na zakup nieruchomości lub jej budowę. hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe (nieruchomości), które służy zabezpieczeniu określonego zobowiązania pieniężnego. Kredyty te są długoterminowe (od 5 do 40 lat). hipoteka jest bardzo silnym poręczeniem. Banki mogą więc zaoferować dużo niższe oprocentowanie niż w innych kredytach lub pożyczkach. Banki wiedzą, że ten typ kredytu jest najmniej ryzykowny. W kredycie hipotecznym nie są potrzebni poręczyciele. Kredyt ten można wziąć w rodzimej walucie (złoty), a także w zagranicznej (franki szwajcarskie, euro, funty, dolary).

 

Kredyt hipoteczny może być brany w walucie krajowej lub obcej wybranej przez nabywcę, a proponowany jest przez bank. Kredyty w zagranicznej walucie mają zazwyczaj zmienną stopę procentową. Stopa procentowa to miara przychodu, jaka przypada właścicielowi kapitału z racji udostępnienia go innym. Raty kredytu hipotecznego są zazwyczaj równe lub malejące.

 

Typy poręczeń:

    Docelowe:

    Tymczasowe (do terminu ustalenia hipoteki):

  •     ubezpieczenie kredytowe,
  •     poręczenie,
  •     weksel,
  •     blokada funduszów na rachunku
  •    poręczenie osoby trzeciej mającej zdolność kredytową ( jest to zdolność podmiotu do spłaty w określonym terminie zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami).

 


Lista tematów: